Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε οποιαδήποτε ηλικία; Φυσικά!

Ευζωία

19 Ιουνίου 2020

Noima Epitixias 1

Λέξεις όπως, e -learning, Webex, Zoom, Blackboard, Big Blue Button, Microsoft Teams μπήκαν στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα και αντικατέστησαν τη δια ζώσης μάθηση.


Και παρότι η καθημερινότητα επέστρεψε στην κανονικότητα, η τηλεκπαίδευση είναι πλέον ένα μέσο που θα το συναντάμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Το νόημα της επι-τυχίας στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών: η πρό(σ)κληση της τηλεκπαίδευσης.


Η επι-τυχία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός!


Χτίζεται, ορίζεται και προσδιορίζεται από α) τον εκπαιδευτικό, β) τη μέθοδο, γ) την ικανότητα, δ) την εξειδίκευση στο αντικείμενο, ε) τα εργαλεία και κυρίως στ) την εμπειρία.


Η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε όποια ηλικία
αποτελεί φυσική εκγύμναση του εγκεφάλου και λειτουργεί προληπτικά σε ασθένειες, όπως η άνοια και το Αλτσχάϊμερ!

Δίνει την χαρά της επίτευξης μέσα από την καλλιέργεια της κοινωνικής νοημοσύνης καθώς μαθαίνουμε ξένες γλώσσες για να διευρύνουμε ορίζοντες, να επικοινωνούμε με περισσότερους ανθρώπους σε κάθε επίπεδο, να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε διεθνώς και να εργαζόμαστε χωρίς σύνορα!Γιατί
e-learning;

Το e-learning 1) απλοποιεί τις διαδικασίες κατάκτησης γνώσης αναδεικνύοντας υπέροχα εργαλεία εκμάθησης μέσω του διαδικτύου και υψηλών προδιαγραφών ψηφιακά διαδραστικά υλικά και λογισμικά (π.χ εξειδικευμένα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών), 2) εκμηδενίζει τις αποστάσεις και τις άσκοπες μετακινήσεις, 3) εκχωρεί αντίστοιχα δικαιώματα γνώσης με τις δια ζώσης διαδικασίες μάθησης (π.χ. ισότιμο δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις όλων των επιπέδων, ισότιμες αποφοιτήσεις), 4) αποτελεί ασφαλή επιλογή σε εποχή πανδημίας, όπως η δική μας, 5) ταιριάζει στις σύγχρονες απαιτήσεις διεθνούς εκπαίδευσης και εργασίας, 6) καλλιεργεί μοντέρνες απαραίτητες δεξιότητες ορθής χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου, 7) συντονίζεται με νέους τρόπους σχετίζεσθαι συμβατούς με την εποχή και τις συνθήκες (επικοινωνία μέσω σύγχρονων εργαλείων), 8 ) αποτελεί εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής καθώς αξιοποιεί τον χρόνο όλων μας στο έπακρο και χρεώνεται συνήθως οικονομικότερα από τα μαθήματα δια ζώσης.


Στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση:

  • ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους του σε πραγματικό χρόνο,
  • παράγει παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη, καθώς εμπλουτίζεται η σχέση εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή από τα ψηφιακά περιβάλλοντα εντός των οποίων πραγματοποιείται.
  • ο εκπαιδευτικός μπορεί σε πραγματικό χρόνο να αναθέσει εργασίες, να εμπνεύσει, να διευκολύνει τους μαθητές του στη διεκπεραίωση εργασιών, είτε αυτές γίνονται με συμβατικά είτε με ψηφιακά μέσα και,
  • αξιοποιώντας την κοινή χρήση οθόνης μπορεί να αξιολογήσει τις εργασίες τους,
  • μπορεί να κοινοποιεί συνδέσμους για πρόσβαση σε διαδικτυακό υλικό και αρχεία για ανάθεση ασύγχρονων εργασιών,
  • καλλιεργεί και ενθαρρύνει την εκπαίδευση σε περιβάλλοντα εργασίας του 21ου αιώνα.


Αν πρόκειται για πιο εξελιγμένες πλατφόρμες (Webex, Zoom, Blackboard, Big Blue Button, Microsoft Teams) που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά με σκοπό την τηλεκπαίδευση, τότε τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, καθώς είναι ευκολότερη η διαχείριση της ψηφιακής τάξης με τις δυνατότητες που προσφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και για την εστίαση στη διδακτική πράξη και όχι στα πρόσωπα, οι κάμερες μπορούν να παραμένουν κλειστές. Επιπρόσθετα, είναι και θέμα εξοικονόμησης πόρων. Τέλος, μέσα από τη δημιουργία ομάδων προωθείται η συνεργατική εργασία και μάθηση τόσο με την επεξεργασία κοινόχρηστων αρχείων (π. χ. Google Docs) όσο και με την επικοινωνία σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν τα πραγματικά του 21ου αιώνα.


Στέλλα Κοπακάκη

Συν-ιδρύτρια, Συν-ιδιοκτήτρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών VSK & Συντονίστρια του e-VSK
Καθηγήτρια Αγγλικών & Γαλλικών
Certified Life Coach
stellakopakaki@gmail.com
https://gr.linkedin.com/in/stella-kopakaki-92027aa7
https://www.facebook.com/stellakopakaki https://www.facebook.com/vsk.karatzogiannisvasiliskopakakistella


Συντακτική ομάδα Ladiesbook

Προτεινόμενα άρθρα για εσάς